Voor leerkrachten

Met de klas naar de bib
Boekenkoffers & themapakketten
Speciale uitleenvoorwaarden

De bib heeft veel te bieden aan leerkrachten en scholen.
Samen staan we sterk om van leesbevordering een succes te maken.

Met de klas naar de bib

Vanaf het 2de leerjaar komen alle klassen van de Hoeilaartse scholen maandelijks naar de bib. De leerlingen lenen maximaal 3 boeken op hun leerlingenkaart. Dit zijn bibpasjes speciaal voor klasbezoeken. Ze hebben een uitleentermijn van 6 weken. Voor boeken die op het eind van het schooljaar niet binnengebracht zijn, ontvangen de ouders een factuur om het boek te vergoeden.

Leerkrachten kunnen voor hun klas een rondleiding op maat aanvragen. Speelse en leerrijke verkenningstochten doorheen de bib, met een aangepaste inhoud per leerjaar. Ideaal aan het begin van het schooljaar maar het kan ook naar aanleiding van een bepaald project. Neem zelf contact op met de bibliotheek om een introductie te plannen.
Bij het 2de en 3de leerjaar ligt de klemtoon op ‘hoe kies ik een leuk boek?’. Voor de hogere klassen wordt er dieper ingegaan op de verschillen tussen soorten boeken en genres. Er wordt  uitgelegd hoe ze online opzoekingen kunnen doen, online reserveren en verlengen wordt aangeleerd. 

Themapakketten

Op vraag stelt de bib voor de Hoeilaartse scholen pakketten samen, bijv. voor het niveaulezen van de eerste lezers, rond de thema’s waar in de kleuterklas rond gewerkt wordt, over bepaalde onderwerpen : bijv. pesten, rouw, gezond leven… Dien je aanvraag tijdig in (minstens een week vooraf) en spreek af wanneer het pakket kan opgehaald worden. De bib leent deze telkens uit voor een periode van 6 weken.

Klasbezoek

REISKOFFER

cover magistrologie

voor 4de leerjaar

wordt in een beurtrol naar elke klas gebracht

SCHATKIST

cover Piraten aan boord

voor 2de leerjaar

wordt in een beurtrol naar elke klas gebracht

STRIPKOFFER

cover Melisande

voor 5de & 6de leerjaar

een handige trolley die door de leerkrachten doorheen het hele jaar kan uitgeleend worden

DE GROOTE OORLOG

Groote oorlog

voor 5de & 6de leerjaar

een handige trolley die door de leerkrachten doorheen het hele jaar kan uitgeleend worden

Leesbevordering in de bib

Om het andere schooljaar biedt de bib elke klas van beide basisscholen een leesbevorderende activiteit rond boeken aan: een auteurslezing, voorstelling rond boeken, workshop of voorleesuurtje. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats in de Voorleesweek eind november of tijdens de Jeugdboekenweek in maart. Het programma hiervoor wordt samengesteld in overleg met leerkrachten uit beide scholen. 

workshop in de bib

Speciale uitleenvoorwaarden

Leerkrachten en studenten die een leerkrachtenopleiding volgen, kunnen een speciaal lezerstatuut aanvragen waarbij ze een onbeperkt aantal materialen kunnen lenen en dit voor een termijn van 6 weken. Ideaal voor lesvoorbereidingen en klasprojecten.