Voor leerkrachten

Met de klas naar de bib
Boekenkoffers & themapakketten

De bib heeft veel te bieden aan leerkrachten en scholen.
Samen staan we sterk om van leesbevordering een succes te maken.

DE KLAS NAAR DE BIB

Klasbezoek

maandelijks boeken lenen

Vanaf het 2de leerjaar komen alle klassen van de Hoeilaartse scholen ongeveer elke maand. De leerlingen lenen elk maximaal 3 boeken op klaskaart. Ze hebben een uitleentermijn van 4 weken. De leerkracht houdt bij welke leerling welk boek in zijn bezit heeft.
Voor boeken die op het eind van het schooljaar niet binnengebracht zijn, ontvangen de ouders een factuur om het boek te vergoeden.

RONDLEIDING OP MAAT

klas in de prentenhoek

maak een afspraak

Speelse en leerrijke ontdekking van de bib, ideaal aan het begin van het schooljaar maar het kan ook naar aanleiding van een bepaald project. 
Bij het 2de en 3de leerjaar ligt de klemtoon op de verschillen tussen soorten boeken en ‘hoe kies ik een leuk boek?’. Voor de hogere klassen wordt er ingegaan op online opzoekingen kunnen doen, online reserveren en verlengen wordt aangeleerd. 

BOEKENPAKKETTEN

pakketten

rond een thema bijvoorbeeld

zoals verkeersveiligheid voor kleuters, of Pasen, pesten, gezond leven… Of voor het niveaulezen van de eerste lezers, of een stripproject...
ien je aanvraag tijdig in (minstens een week vooraf) en spreek af wanneer het pakket kan opgehaald worden. De bib leent deze telkens uit voor een periode van 4 weken.

BOEKENKOFFERS

Schatkist

leesplezier in de klas

Koffers vol boeken en bijhorende opdrachten, waarmee je in de klas aan de slag kan gedurende langere tijd. Elke klas van het 2de en 4de leerjaar krijgt een koffer in de klas. Op het einde van het schooljaar volgt een tentoonstelling in de bib. De koffers voor het 5de en 6de leerjaar kunnen doorheen het hele jaar uitgeleend worden.

AUTEURSLEZINGEN & WORKSHOPS

Voorleesweek 2016

extra leesbevordering

Om het andere schooljaar biedt de bib elke klas van beide basisscholen een activiteit rond boeken aan: een auteurslezing of workshop. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats in de Voorleesweek eind november of tijdens de Jeugdboekenweek in maart. Het programma hiervoor wordt samengesteld in overleg met leerkrachten uit beide scholen.