Taalstimulerende spelletjes

Oefen het Nederlands (of een andere taal) spelenderwijs met een Memory, Domino of een Taaltas

Babbelspelletjes zijn bijzonder geschikt om een taal in te oefenen. Het zijn gezelschapsspellen waarin taal een hoofdrol speelt. Je kan ze afzonderlijk uitlenen of in een Taaltas (samengesteld door de Provincie Vlaams-Brabant). 

De Taaltassen zijn bestemd voor kleuters en lagere schoolkinderen. Ze zijn thematisch samengesteld en bevatten elk 3 taalspellen, 5 boeken en interessante tips om online aan de slag te gaan.
De thema's voor de kleuters: dieren, schooltaal, voeding, lichaam & natuur.
De thema's voor lagere school: alfa, gevoelens, nieuw land, verhalen & vrije tijd.

Hieronder vind je het aanbod. Je kan de Taaltassen en spelletjes ook aan de balie komen bekijken.

Ze worden enkel uitgeleend aan leerkrachten, brugfiguren en andere volwassenen die kinderen begeleiden in taalontwikkeling en leesbevordering.

Ken je onze meertalige lees- en voorleesboekjes al? Deze vind je in het Taalpunt Jeugd.
Raadpleeg ook eens vzw De Rand als je meer wil weten over taalpromotieprojecten en -materialen.