De bib nodigt uit

Open bibraad: iedereen welkom om zijn stem te laten horen

Open Bibraad

De gemeente wil een gesprek aangaan met de bibliotheekgebruikers en hen inspraak geven in het beleid.

Elk jaar organiseert de bib een open gebruikersoverleg. Dit adviseert het gemeentebestuur over de werking van de bib en kan aan concrete projecten werken. 

Op de agenda:

  • De bib in tijden van corona
  • Nieuwe uitleenregels vanaf 2021
  • Wat verwacht jij van de bib van de toekomst?
  • Varia & rondvraag

Welkom donderdag 15 oktober om 20u in GC Felix Sohie

Omwille van de veiligheidsmaatregelen vragen we om vooraf in te schrijven