Bibraad zoekt leden

Ben je een min of meer regelmatige gebruiker en ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de bib? Word dan lid van de Bibraad.

De Bibraad bestaat uit gebruikers die graag een kijkje achter de schermen nemen om te kunnen meedenken over de bibliotheek. Dat kunnen ‘gewone’ lezers zijn, jong en oud, of mensen die graag betrokken worden bij activiteiten of bij de collectievorming, mensen die vanuit hun job in bijvoorbeeld het onderwijs of hun engagement in de lokale gemeenschap deskundige inbreng kunnen hebben… iedereen die begaan is met onze bib is welkom.

De Bibraad vergadert minstens driemaal per jaar. Ze volgt de werking aan de hand van de jaarlijkse statistieken, geeft adviezen over beleidsvoorstellen en projecten, en neemt ook eigen initiatieven voor activiteiten of acties.

Bij elke verandering van legislatuur, dus om de 6 jaar, wordt de raad opnieuw samengesteld. Iedereen die lid van de bib is, kan zich tot 15 mei kandidaat stellen met dit formulier.