Koffers vol leesplezier en bijhorende opdrachten, waarmee je in de klas aan de slag kan

cover Piraten aan boord

Schatkist voor het 2de leerjaar

31 boeken die iets te maken hebben met ontdekken. Bij elk boek hoort een opdracht(je). De opdrachten vereisen creativiteit. Het gaat niet om juist of fout, wel om het leesplezier. Elke leerling die een opdracht voor het eerst heeft uitgevoerd, mag in het kistje de sleutel zoeken met een letter. Met die letters kunnen de kinderen woorden maken.
De Schatkist wordt in een beurtrol) naar elke klas gebracht. De beste creaties worden eind juni tentoongesteld in de bib. Alle deelnemende klassen komen deze bekijken. De winnende klas krijgt een kleine beloning.

 

cover magistrologie

Reiskoffer voor het 4de leerjaar

30 boeken die je doen reizen naar andere landen, culturen en gebruiken. Bij elk boek hoort een opdracht(je), zowel doe– als denkopdrachten die creativiteit vereisen. Na het uitvoeren van een opdracht, krijgt de leerling een “rittenkaart” om op de wereldkaart te hangen.
De Reiskoffer wordt in een beurtrol) naar elke klas gebracht. De beste creaties worden tijdens de zomer tentoongesteld in de bib. Alle deelnemende klassen komen deze bekijken. De winnende klas krijgt een kleine beloning.

 

cover Melisande

Stripkoffer voor 5de en 6de leerjaar

De gekende en minder gekende albums zijn telkens vergezeld van een doe- en/of denkopdracht. De hoofdbedoeling is het stimuleren van het leesplezier, maar daarnaast werd ook rekening gehouden met de eindtermen (Nederlands, Frans, ICT, WO). Er kan individueel of in kleine groepjes worden gewerkt. En met de stripquiz en het strip-spel ‘Wie is het?’ zelfs klassikaal.
De Stripkoffer is een handige trolley die door de leerkrachten doorheen het hele jaar kan uitgeleend worden.

 

Groote oorlog

De Groote Oorlog voor 5de en 6de leerjaar

Deze boekentrolley bevat 20 boeken over WOI voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Het is niet de bedoeling dat alle boeken in het leeshoekje van de klas worden aangeboden. De leerkracht maakt best een keuze voor zijn/haar klas, afhankelijk van de leeftijd en het leesniveau van de leerlingen. Met behulp van de inspiratiegids en lesfiches kan er klassikaal rond de boeken gewerkt worden.
De trolley kan doorheen het hele jaar uitgeleend worden.