Leesclub: Het gebroken licht

Een arts besluit na de bevalling van zijn tweeling het meisje met het syndroom van Down dood te zwijgen voor zijn vrouw. Meeslepende roman over de last van geheimen, verlies en verlangen.

11 24 Het gebroken licht.jpg

Om de 2 maand komt in onze bib een groepje mensen samen om een boek te bespreken, telkens op zondagmorgen van 10 tot 12u. De boeken worden in onderling overleg gekozen. Er is een beurtrol voor het voorbereiden en leiden van het gesprek. Bij een tasje koffie of thee wordt op een fijne en gezellige wijze gejongleerd met literaire kennis, gediscussieerd over de schoonheid van taal, gedebatteerd over het wel en wee van personages, verteld over eigen ervaringen, gefantaseerd en gediscussieerd.

Klik hier voor meer info over het boek.
De bib zorgt ervoor dat er meerdere exemplaren van het boek beschikbaar zijn.
Deelname in de kosten: 3 €/bijeenkomst.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt.