Leesclub: De onsterfelijken UITGESTELD

Leef je anders als je weet wanneer je gaat sterven? Twee zussen en broers leven hun leven, de ene super kort, de andere heel lang.
Sterven ze op de voorspelde datum omdat het hun lot is, of omdat hun keuzes in het leven zijn beïnvloed?

 

de onsterfelijken.jpg

Om de 2 maand komt in onze bib een groepje mensen samen om een boek te bespreken, telkens op zondagmorgen van 10 tot 12u. De boeken worden in onderling overleg gekozen. Er is een beurtrol voor het voorbereiden en leiden van het gesprek. Bij een tasje koffie of thee wordt op een fijne en gezellige wijze gejongleerd met literaire kennis, gediscussieerd over de schoonheid van taal, gedebatteerd over het wel en wee van personages, verteld over eigen ervaringen, gefantaseerd en gediscussieerd. 

Klik hier voor meer info over het boek.
De bib zorgt ervoor dat er meerdere exemplaren van het boek beschikbaar zijn.
Deelname in de kosten: 3 €/bijeenkomst.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt.